Slim Band Ring Silver Plating Swarovski Elements Pav'e

  • $12.00